הקוד האתי של היי-טק מכניקה
 
חברת הייטק מכניקה פעלה ופועלת במשך כל שנות קיומה על פי ערכי יסוד של יושרה, הגינות והתנהלות אתית, גם ללא דרישה פורמאלית מצד הרשויות.
 
יתרה מכך, חברתנו ידועה ביושרה ובהגינות כלפי לקוחותיה וספקיה.
הקוד האתי הכתוב רק מגביר את מחוייבותינו ואנו מקבלים אותו בברכה.
 
 
אני מתחייב כעובד חברת הייטק מכניקה למלא את התקנון האתי:
 1. להיות חבר קבוצה תורם וחיובי.
 2. לשמור על יחסי אנוש טובים בעבודה ולהתנהל ולפתור מצבים באמצעות תקשורת עניינית ונעימה.
 3. להימנע מכל אלימות מילולית או פיזית כדרך לפתרון בעיות.
 4. לפנות ולענות לכל אדם, בכל דרג, בתקשורת נעימה כפי שאני רוצה שיפנו אלי.
 5. לתת מענה ענייני ובזמן.
 6. בהעברת משימה לעובד אחר – לוודא כי המשימה הובנה כראוי ותבוצע בהצלחה.
 7. לדאוג להבנה ולבהירות של נתונים כאשר אני מעביר נתונים או עבודה לאחר.
 8. לומר את האמת. לתת תשובות מדויקות כדי לעזור למצוא את הסיבה לכשל ולא לנסות לטייח את הטעות. לדווח דיווחים אמינים כדי שנוכל ללמוד מהם ולהתייעל כקבוצה.
 9. לשמור על גישה חיובית שמקדמת עשייה ופרודוקטיביות בעבודה.
 10. לדווח להנהלת החברה על כל ניגוד אינטרסים עם החברה שאני או בני משפחתי מעורבים בו.
 11. לשמור על חוקי המדינה.
 12. לשמור על כללי הבטיחות בחברה.
 13. לשמש דוגמא טובה לעובדים אחרים בשמירה על מדיניות החברה בפרודוקטיביות ובייצור תוצרים בעלי ערך.
 14. להיות חופשי מסמים או ואלכוהול.
 15. לכבד את אמונותיהם הדתיות של אחרים.
 16. לשמור על לבוש נקי ומסודר.
 17. להיות יעיל ולבצע את עבודתי בצורה היעילה ביותר לטובת המפעל.
 18. לדאוג לקבל הכשרה ולהשתפר במילוי תפקידי במפעל.
 19. להיות ראוי לאמון ולעמוד במילה שנתתי.
 20. להשתמש בנכסי החברה לצורכי החברה ולמטרותיה בלבד ולא לעשות בהם שימוש לצרכים פרטיים, למעט אם הדבר הותר במפורש בהסכם העסקה של העובד (כמו בנוגע לשימוש בכלי רכב או בטלפון נייד גם למטרות פרטיות).
 21. להשתמש ברכוש החברה שבאחריותי באופן הולם, בחסכנות וביעילות.
 22. אני מבין את האחריות שלי ליצירת סביבה בטוחה ונעימה לעבודה ואני מתחייב לדווח למנהלת משאבי אנוש על כל מקרה של הטרדה מינית, ולדווח להנהלה על מצבים לא אופטימליים בעבודה, על הפרות בטיחות, או על הפרות של קוד אתי זה.
 
ניתן לשלוח שרטוטי עיבוד שבבי לתמחור ישירות לדוא"ל: amit@hitechm.com

היי-טק מכניקה, מפעל עיבוד שבבי. רחוב האומן 15, ירושלים. טל': 02-5455909 או 052-7507776 דוא"ל: amit@hitechm.com
© 2020. כל הזכויות שמורות להיי-טק מכניקה בע"מ - מפעל עיבוד שבבי.